Bewust Ondernemen met betrouwbare cijfers

De basis is een goed ingerichte en betrouwbare administratie.

Dit kan ik geheel voor u verzorgen of ervoor zorgen dat uw administratieve afdeling dat perfect gaat uitvoeren. Mijn dienstverlening bestaat uit het vervullen van de rol van controller/hoofdadministratie binnen uw onderneming of ik ontzorg u volledig voor wat betreft de administratie. Hierbij hoort natuurlijk ook het doen van de diverse aangiften en verstrekken van de noodzakelijke rapportages.

Ik geef gevraagd en ongevraagd advies.

Het doel van mijn advies is altijd optimalisering van het resultaat van de onderneming.

Aan de hand van actuele cijfers en gebruikmakend van mijn jarenlange ervaring als ondernemer, bespreek ik periodiek de resultaten met u als ondernemer en geef advies op vele terreinen.

Mijn advies is duidelijk en helder en erop gericht om u bewuster te laten ondernemen. Hierdoor wordt het rendement en de continuïteit van uw onderneming sterk verbeterd.

No nonsense advies op diverse terreinen

Als u behoefte heeft aan een duidelijk en helder advies dan bent u bij mij aan het juiste adres.

Mijn adviezen zijn duidelijk, helder en niet verpakt in wollige taal. Naast het advies begeleid ik u ook in de uitvoering van het advies, waarbij u als ondernemer natuurlijk altijd bepalend bent.

Door mijn opleiding en ervaring kan ik een perfect advies geven over de volgende onderwerpen:

 • Bedrijfsovernames
 • Interne bedrijfsprocessen
 • Inrichten administratie
 • Investeringen
 • Bedrijfsfinancieringen
 • Bedrijfsvormen
 • Ondernemersplan
 • Ontwikkelen toekomstvisie van uw onderneming.
 • Begeleiden bij financiële problemen.
 • Coachen van startende ondernemers
 • Retailgerichte vraagstukken
 • E-tail vraagstukken
 • Taxivervoer en de daarbij behorende aanbestedingen.
 • Schuldsanering en faillissementsbegeleiding

Kennismaken
met Henk?

Opgeleid als accountant en 25 jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer in diverse ondernemingen en bedrijfstakken.